Kredyty frankowe

Jak unieważnić kredyt frankowy?

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt frankowy i zastanawiasz się w jaki sposób możesz go unieważnić, to powinieneś wiedzieć, że:

  1. sprawę należy zacząć od analizy umowy kredytu frankowego, aneksów do umowy (jeżeli były zawierane) oraz regulaminu –  w umowach o kredyt frankowy banki stosowały niedozwolone postanowienia umowne , tj. takie, które prowadziły do obiektywnej możliwości rażącego naruszenia interesów konsumenta. Niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą kredytobiorcy. Jeżeli wyniki analizy ww. dokumentów wykażą, że umowa o kredyt frankowy zawiera takie postanowienia, szanse na unieważnienie umowy są spore;
  2. w zależności od okoliczności sprawy, niezbędne może okazać się przygotowanie innych dokumentów, np. postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku kredytobiorcy/aktu poświadczenia dziedziczenia. O tym, jakie dokumenty będą niezbędne, decydują okoliczności konkretnej sprawy. Kancelaria informuje Klienta o konieczności zebrania dodatkowych dokumentów, po rozmowie z Klientem i po ustaleniu okoliczności sprawy;
  3. do tego aby unieważnić umowę kredytu i pozwać bank, konieczne jest pozyskanie przez kredytobiorcę z banku zaświadczenia dotyczącego historii spłaty kredytu. Zaświadczenie jest bardzo istotne, ponieważ pozwala ustalić m.in. czy kredytobiorca spłacił już kapitał, jaka była kwota zapłaconych przez niego prowizji, opłat itp. Na jego podstawie określana jest wartość roszczenia, które przysługuje kredytobiorcy od banku. W zaświadczeniu powinny znaleźć się informacje m.in. o pobranych prowizjach, opłatach, ubezpieczeniu a także historia pobrania każdej z rat, z rozbiciem na część kapitałową i odsetkową, zastosowany kurs przeliczeniowy;
  4. w zależności od konkretnej sprawy, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego (wezwanie banku do zapłaty określonej kwoty pieniężnej) oraz skierowanie pozwu do sądu przeciwko bankowi. Po zakończeniu procesu sądowego konieczne jest dokonanie rozliczenia z bankiem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy możesz pozwać bank i uwolnić się od kredytu frankowego, skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej. Umów się na spotkanie, napisz wiadomość e-mail: biuro@zabickaluszcz.pl lub zadzwoń: 661 388 756.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Badamy dokładnie treść umowy i pozostałych dokumentów, rozmawiamy z Tobą aby ustalić szczegóły i okoliczności zaciągnięcia kredytu. Proponujemy skuteczne i bezpieczne rozwiązania, dopasowane do Ciebie i Twojej sytuacji.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.