Prawo rodzinne

Kontakty z dzieckiem w Dzień Dziecka

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd nie orzeka o kontaktach z dzieckiem w sytuacji, w której małżonkowie złożyli do sądu zgodny wniosek w tym zakresie (art. 58 § 1b k.r.o.).

W sprawie rozwodowej dobrze jest zadbać o to, żeby sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem został określony precyzyjne, tak aby po rozwodzie uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i konfliktów z byłym małżonkiem. Sposób realizacji kontaktów z dzieckiem zależy od sytuacji osobistej i zawodowej obojga małżonków oraz od potrzeb dziecka – inaczej zostaną uregulowane kontakty rodzica, który mieszka na co dzień za granicą lub wyjeżdża na częste delegacje służbowe, a inaczej rodzica, który mieszka w pobliżu stałego miejsca zamieszkania dziecka.

W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem w Dzień Dziecka?

Nie ma jednego szablonu, który sprawdziłby się w każdej sytuacji. Tutaj dużo zależy m.in. od tego, czy rodzic, którego kontakty mają zostać uregulowane, mieszka w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka.

Jeżeli odległość od miejsca zamieszkania dziecka nie jest duża, kontakty można uregulować np. w ten sposób, że część dnia dziecko spędza z jednym z rodziców, a pozostałą część dnia z drugim. W niektórych sytuacjach lepiej sprawdzi się model polegający na tym, że w lata parzyste dziecko przebywa cały dzień u jednego rodzica (np. z obowiązkiem odbioru dziecka ze szkoły i przywiezienia dziecka w dniu następnym na zajęcia szkolne) a w lata nieparzyste u drugiego rodzica. Przy ustalaniu sposobu kontaktów z dzieckiem warto pomyśleć o tym, że Dzień Dziecka nie jest dniem wolnym od zajęć szkolnych (chyba że dzień ten przypada w sobotę lub niedzielę). Kontakty powinny zostać uregulowane w sposób praktyczny, tak aby można było je rzeczywiście zrealizować.

Jeżeli odległość miejsca zamieszkania rodzica od miejsca zamieszkania dziecka jest znaczna, kontakty można ustalić np. w ten sposób, że w latach parzystych, w których Dzień Dziecka przypada w sobotę lub niedzielę, dziecko przebywa cały dzień u jednego rodzica (z określeniem w jaki sposób ma nastąpić odbiór dziecka i przywiezienie dziecka do miejsca zamieszkania), a w latach nieparzystych u drugiego rodzica.

Jeżeli rodzic mieszka na co dzień za granicą i nie ma możliwości, żeby spotkać się z dzieckiem, kontakty mogą przybrać formę np. videokonferencji.

Powyższe stanowią przykłady uregulowania kontaktów z dzieckiem w Dzień Dziecka. Precyzyjne określenie modelu kontaktów jest ustalane indywidualnie w każdej sprawie.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.