Kredyty frankowe

Kredyty frankowe orzeczenie TSUE z 21 września 2023 r.

TSUE po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów. Z wyroku z 21 września 2023 r. C-139/22 wynikają następujące pozytywne wnioski dla frankowiczów:

  1. TSUE potwierdził, że wykształcenie i zawód wykonywany przez frankowicza, nie mają wpływu na wynik postępowania o unieważnienie umowy kredytu frankowego; w sprawie, na podstawie której wydano orzeczenie, jeden z kredytobiorców był w momencie zaciągania kredytu pracownikiem banku i posiadał, ze względu na swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wiedzę na temat cech i ryzyka związanego z kredytem frankowym; TSUE podkreślił, że nawet jeżeli frankowicz jest pracownikiem banku i posiada wiedzę na temat specyfiki kredytu frankowego, bank ma obowiązek poinformowania go o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzyku związanym z tą umową; taki kredytobiorca może więc dochodzić ustalenia nieważności umowy zaciągniętego kredytu – nie dyskwalifikuje go jego wykształcenie i wykonywany zawód;
  2. wyrok TSUE powinien przyspieszyć postępowania w sprawach frankowych;   Trybunał stwierdził, że dana klauzula umowna zawarta w umowie kredytowej może być uznana za nieuczciwą tylko z tego powodu, że jest równoznaczna z treścią postanowienia wzorca umowy wpisanego do krajowego rejestru klauzul niedozwolonych; w Polsce rejestr klauzul niedozwolonych, w tym dotyczących kredytów frankowych znajduje się na stronie UOKiK – rejestr klauzul niedozwolonych.

Kancelaria specjalizuje się w pomocy osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach. Jeżeli chcesz uwolnić się od kredytu frankowego i rozważasz wystąpienie do sądu przeciwko bankowi,  skontaktuj się z nami: biuro@zabickaluszcz.pl; tel. 661 388 756.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.